Jobbe hos oss 2018-10-11T06:28:03+00:00

Jobbe hos oss

Våre verdier – respekt, profesjonalitet, medvirkning og ansvar er ikke bare er fine ord, men har et reelt innhold som flytter grenser for både ansatte og pasienter.

Omtrent 180 ansatte arbeider ved Vikersund Kurbad, fordelt på ulike stillingshjemler. Vikersund Kurbad har flere rehabiliteringsforløp, som er organisert i tverrfaglige team. Tverrfaglig samarbeid ligger i bunnen av behandlingen og pleien som tilbys våre pasienter.

Å arbeide ved Vikersund Kurbad byr på varierte og spennende utfordringer, både faglig og menneskelig.

Vi satser på gode arbeidsforhold, et godt arbeidsmiljø og mulighet for personlig utvikling.

Vikersund Kurbad har funksjon som spesialisthelsetjeneste for befolkningen i Helse Sør-Øst RHF som har ansvar for sykehustjenester i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Ledige stillinger:

Stillingsutlysning ergoterapeut i 100 % fast stilling

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )