Vikersund Kurbad modellen 2018-01-14T11:24:21+00:00

Vikersund Kurbad modellen

Ideologi, teori og behandlingsplattform

Modellen under viser de grunnleggende byggesteinene for Vikersund Kurbads ideologi.

I rehabiliteringen finnes det mange teorier, modeller, metoder og tankesett. Vi har valgt solide forskningsbaserte teorier som er fremtidsrettet, og som rommer alle teoriene og metoder vi bruker i rehabiliteringen.

Vikersund Kurbad modellen bygger på tverrfaglig rehabilitering, ICF og den bio-psyko-sosiale modellen.

I den helhetlige tenkningen har vi inkludert pasienten, pårørende, medarbeidere, ledere, samarbeidspartnere, og andre interessenter.

Våre ideologier er grunnleggende for mennesker på alle plan, og ved å predikere samme syn gjennom hele verdikjeden, mener vi at kvaliteten på vårt arbeid øker.

Vikersund_kurbad_modellen

 

Klikk på bildet for større bilde.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

No spam guarantee.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )